Privacy Statement Winkelcentrum Muntpassage

Winkelcentrum Muntpassage, gevestigd aan Muntpassage 75, 6001 GL Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze website: www.muntpassage.nl is eigendom van ons en wordt geëxploiteerd door Slampaq Solutions B.V., Kelvinstraat 15a, 6003 DH Weert (via WordPress hosting en Windows hosting). Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom hebben wij dit privacy beleid opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en wat uw rechten zijn. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met onderstaande voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden inclusief het Privacybeleid en het Cookiebeleid, zijn van toepassing op de website van de Muntpassage te Weert. De informatie op de website van de Muntpassage wordt met constante aandacht en zorg samengesteld. Winkelcentrum Muntpassage streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Winkelcentrum Muntpassage kan echter niet garanderen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Alle informatie is voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Winkelcentrum Muntpassage behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de informatie op deze website. Winkelcentrum Muntpassage is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website, al dan niet via (hyper)links ter beschikking gestelde informatie dan wel door de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Eventuele (hyper)links op deze website zijn ter informatie en voor het gemak van de bezoeker van de website opgenomen. Hoewel Winkelcentrum Muntpassage selectief is in verwijzen naar andere websites, kan Winkelcentrum Muntpassage niet instaan voor de inhoud en functioneren van deze websites noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden diensten en producten. Winkelcentrum Muntpassage is niet aansprakelijk enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van bedoelde websites.

1 Privacybeleid

Dit privacy beleid is voor het laatst herzien op 22-05-2018.

Digitale nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft of ingeschreven staat voor de digitale nieuwsbrief van Winkelcentrum Muntpassage geeft u toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor het toezenden van nieuws, events en aanbiedingen van Winkelcentrum Muntpassage en haar winkeliers.

Als u zich wilt uitschrijven voor de digitale nieuwsbrief van Winkelcentrum Muntpassage dan kunt u dat doen door op de uitschrijflink te klikken onderaan iedere digitale nieuwsbrief, of door een uitschrijfverzoek te sturen naar info@muntpassage.nl

Intellectueel eigenaarschap

Het auteursrecht van deze website en inhoud zoals foto’s, video’s en tekst berust bij Winkelcentrum Muntpassage en/of bij derden die de inhoud ter beschikking hebben gesteld aan Winkelcentrum Muntpassage. Hoewel u content van de website mag delen via social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs en andere social netwerkwebsites, draagt Winkelcentrum Muntpassage het eigenaarschap van de content op geen enkele wijze over aan derden. Vermenigvuldiging of gebruikmaking van inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Winkelcentrum
Muntpassage.

2 Cookiebeleid

Bij bezoek aan de website van Winkelcentrum Muntpassage worden cookies gedownload. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u deze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie zorgt ervoor dat u bij een volgend bezoek herkend wordt op onze website.
Er kunnen drie categorieën cookies gedefinieerd worden:

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat het gebruiksgemak van deze website verhoogd wordt. Denk hierbij aan het onthouden van een voorkeurstaal of inloggegevens. Functionele cookies mogen zonder toestemming geplaatst worden.

Analytische cookies

Analytische cookes worden gebruikt om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van gebruiksgedrag van onze bezoekers. Door deze informatie kunnen wij analyseren welke onderdelen van deze website veel bekeken worden. Hierop kunnen wij inspelen door juist deze onderdelen gemakkelijker vindbaar te maken op onze website. Deze informatie is niet terug te leiden naar één bepaald persoon. Analytische cookies mogen volgens de Europese cookiewetgeving, enkel in Nederland zonder uw toestemming geplaatst worden.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om de inhoud van een website persoonlijker en relevanter te maken. Door middel van deze cookies krijgt u bijvoorbeeld advertenties van Wereldhave te zien op andere websites. Tracking cookies mogen pas geplaatst worden (op grond van de Europeesche cookie wetgeving) nadat u expliciet toestemming heeft gegeven. Winkelcentrum Muntpassage maakt geen gebruik van tracking cookies.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Als u cookies in uw internetbrowser verwijdert, worden functionele en analytische cookies bij uw volgende bezoek weer geplaatst.

Onvoorziene cookies

Onvoorziene cookies kunnen geplaatst worden als een pagina van deze website een ‘embedded element’ bevat, zoals een YouTube video of een iframe website, maar deze wel binnen onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Meer informatie over het privacybeleid van potentiële derde partijen kunt u vinden via de onderstaande links:
– Google DoubleClick
– YouTube
– Facebook
– Twitter
– LinkedIn

3 Wi-Fi Netwerk

In Winkelcentrum Muntpassage kunt u gebruik maken van gratis WiFi. Wanneer u hier gebruik van maakt, worden uw persoonsgegevens beschermd en na 24 uur verwijderd. Winkelcentrum Muntpassage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of onvoldoende functioneren van het Wi-Fi netwerk, noch zal winkelcentrum Muntpassage aansprakelijk zijn voor schade aan (rand)apparatuur en/of gevolgschade als gevolg van het gebruik dan wel het niet-beschikbaar zijn van het Wi-Fi netwerk. Winkelcentrum Muntpassage is bevoegd om een logboek bij te houden van al het dataverkeer waarvoor het Wi-Fi netwerk wordt gebruikt indien een vermoeden bestaat van misbruik van het Wi-Fi netwerk dan wel indien zeer omvangrijk datagebruik wordt waargenomen. Het is verboden om het Wi-Fi
netwerk te gebruiken voor het binnenhalen en/of verspreiden van aanstootgevend materiaal of materiaal dat in strijd is met de algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Winkelcentrum Muntpassage behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Wi-Fi netwerk geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

4 Wi-Fi Tracking

Winkelcentrum Muntpassage maakt in de Muntpassage gebruik van Wi-Fi tracking met als doel het verbeteren van onze service en het analyseren van bezoekersaantallen, verblijfsduur, herhalingsbezoek en looproutes. Hierbij worden uw persoonsgegevens beschermd.

Bij Wi-Fi tracking in Winkelcentrum Muntpassage wordt uw MAC-adres gemeten maar daarna direct versleuteld waardoor deze geanonimiseerd is en niet naar een individueel persoon te herleiden is.

De generieke gegevens worden door Bouwinvest BV ( Eigenaar Muntpassage ) geanonimiseerd bewaard t.b.v. het maken van rapportages die de volgende aspecten bevatten:
• Bezoek
• Tijdstip van scan
• Locatie van de scan
• Bezoekfrequentie
• Verblijfsduur

5 Delen van persoonsgegevens met derden

Winkelcentrum Muntpassage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Winkelcentrum Muntpassage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacy beleid of op de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek in willen dienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4 dan kunt u contact met ons opnemen.

• Per post naar het bovenstaande adres, ter attentie van afd. Privacy.
• Per e-mail naar het e-mail adres: info@muntpassage.nl

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken